Feng Shui štýl


Podstata Feng Shui pozostáva v jednoduchosti. Znamená byť v súčinnosti s prírodou. Dve slová vznikli podla "FENG"(vietor) a " SHUI"(voda). Spolu vyjadrujú silu toku základných prvkov v prírodnom prostredí.
KONTAKT